Andere activiteiten


Stichting Restauratie en Educatie

In samenwerking met het in Bulgarije gevestigde SCAS en verschillende andere Europese partners (Alinari uit Florence, Italië, de Karl-Franzens-Universität in Graz, Oostenrijk, European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration in Oostenrijk en de Centrale Bibliotheek van de Academie voor Wetenschappen in Sofia, Bulgarije) is een subsidie toegekend voor een project (BBinding) waarin lesmateriaal ontwikkeld werd t.b.v. het middelbaar beroepsonderwijs m.b.t. het conserveren van boeken en papier, foto's en archiefstukken; dit alles in het kader van het LLP project (LeonardoDaVinci - Transfer Of Innovation).


Klik hier voor de projectwebsite.