Home

In ons restauratie-atelier wordt gewerkt aan het hele spectrum van boeken en papier. Wij restaureren en conserveren boekbanden uit de 14e tot en met de 21ste eeuw.

Wij beschikken over praktisch alle benodigde materialen, hulpmaterialen, gereedschappen en machines om alle problemen aan te pakken.

Voor de restauratie krijgt u (nadat wij uw object hebben bekeken) van ons een gespecificeerde offerte. Als u akkoord gaat voeren wij de opdracht uit en wordt er een restauratierapport opgesteld met foto's van de toestand van het object vóór en tijdens de restauratie.


De door u aangeleverde objecten zijn verzekerd tot een maximum van totaal € 50.000,- waarbij geldt dat de vervangingswaarde is verzekerd. De kosten van een eventuele verzekering op basis van taxatie- of marktwaarde draagt de klant. Daarnaast beschikt ons atelier over een brandwerende kluis, brand- en rookmelders, infrarood detectie, glasbreukmelders en 24uurs meldkamer doormelding (BORG-gecertificeerd)


U kunt bij ons terecht voor:

- Restauratie en conservering van boekbanden in leer, perkament, papier en andere materialen

- Restauratie en conservering van alle mogelijke soorten papier en werken op papier

- Op maat gemaakte zuurvrije dozen en cassettes

- Het aanvezelen en verstevigen van aangetast papier

- Messing sluitingen maken of bijmaken

- Ontzuring en gammadoorstaling (door onze collega's)

- Advies t.a.v. collectiebeheer, schade-inventarisatie, calamiteitenplanning etc.